MARKA: Üzerine konulduğu eşyanın ya da verilen hizmetin belli bir işletmeye ait olduğunu gösteren veya eşyayı ya da hizmeti piyasadaki benzerlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işarettir.

Ticari faaliyetlerinizde kullandığınız ismin size ait olmasının tek yolu Marka Tescilidir.

Markanın en temel işlevi ayırt edici nitelikte olmasıdır. Bu nedenle marka olacak ibareler benzersiz değilse de en azından orijinal ve karakteristik olmalıdır. İştigal konusunu tasvir eden, başkasının önceden tescil ettirdiği veya tescil başvurusunda bulunduğu markalar ayırt edicilikleri olmadığı gerekçesiyle tescil edilemez.

MARKA TESCİL SÜRECİ

  1. Datça Patent olarak, ücretsiz ön marka araştırmasını yapıyoruz.
  2. Türk Patent Kurumu’na Başvuru.
  3. Türk Patent Kurumu’nda, başvuru evrakları kontrolü ve tescil edilebilirliği ile ilgili inceleme (2-4 ay), Türk Başvuru evrakları kontrolü ve tescil edilebilirliği ile ilgili inceleme (2-4 ay),
  4. Yayın Kararı, başvurunun Resmi Markalar Bülteni’nde yayımlanması / ilan edilmesi ( ilan tarihi itibariyle 2 ay itirazlara açık),
  5. Yasal süreç içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda tescil kararı.
  6. Tescil kararının ardından belge düzenleme ücretinin ödenmesi ve belgenin düzenlenmesi (1 ay)
  7. Marka tescil belgeleri başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Her 10 yılda bir yenilenmesi (başvuru tarihinden itibaren).
  8. Her 10 yılda bir yenilemek şartıyla, kullanım hakkı sonsuz süre marka sahibine aittir.

Marka koruma süreci başvuru tarihi itibariyle başlar.

Marka tescil süreci, itiraz veya red kararı gelmediği durumlarda maksimum 6 Ay’da sonuçlanır.

MARKA TESCİL BAŞVURU FORMU


Datça Patent Whatsapp Destek Hattı

Markalarınız ve patentleriniz hakkında bilgi almak için bize yazabilirsiniz.
Powered by